Zaměření stávajících objektů:
· tvorba evidence majetku měst, obcí,
firem a soukromých osob

· rodinné domy
· bytové stavby
· občanské stavby
· sportovní stavby
· průmyslové stavby

zpracování do formátu *.dwg, *.dgn