Projekce vodohospodářských staveb:
· vodovodní a kanalizační řády
· domovní přípojky
· čistírny odpadních vod
· rybníky
· vodní nádrže
· pasporty vodohospodářských staveb