Projekční kancelář XXSmall atelier byla založena v roce 2008.
Provádíme kompletní služby architektonické kanceláře a projekce inženýrských staveb.

Projekce vodohospodářských staveb
Projekce dopravních staveb
Projekce pozemních staveb

Pro všechny obory nabízíme tyto práce:
o zaměření stávajícího stavu objektů 
o zpracování pasportů staveb
o tvorba konceptu - architektonické studie
o zajištění projektové dokumentace od projektu pro územní rozhodnutí (DUR),
        stavební povolení (DSP), dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DZS)
o provádění inženýrské činnosti - projednání s úřady a institucemi
o autorský a technický dozor