Zpracování pasportů staveb:
· rodinné domy
· bytové domy
· občanské stavby
· sportovní stavby
· průmyslové stavby
· vodohospodářsé stavby

zpracování do formátu *.dwg, *.dgn *.pdf